Přihlášky na popisnou přehlídku v Praze 30.11.2019

  • Ange du Monde de Longi (p, maj. I. Samcová)
  • Jariel Angel Djomo Gangkar  (f, D. Hrdinová)
  • Ellexie Djomo Gangkar  (f, maj. D. Hrdinová) - prodloužení chovnosti
  • Harmonia of Wild Marry  (f, maj. P. Kothera)

Popisná přehlídka

Absolvování popisné přehlídky je v souladu s Bonitačním řádem jednou z podmínek pro zařazení tibetského teriéra do chovu. Provádí se ve věku minimálně 12 měsíců. 

Popisné přehlídky probíhají obvykle při vybraných výstavách v ČR po skončení posuzování v kruhu tibetských teriérů. Provádí je tříčlenná komise. Z popisné přehlídky se vyhotovuje zápis, jehož jeden exemplář obdrží majitel a druhý klub.

K popisné přehlídce se hlaste nejpozději tři týdny předem hlavní poradkyni chovu:
PhDr. Simona Jemelková, Tř. Svornosti 42, 779 00 Olomouc, tel. 603 570 834.
email: TTC.poradce@seznam.cz. (Žádost o popisnou přehlídku je možné poslat mailem.)

Formulář přihlášky k popisné přehlídce najdete ke stažení zde: ve formátu pdf / ve formátu doc

Popisné přehlídky se konají v rámci výstav, proto jste povinni dodržet  veterinární podmínky stanovené pořadatelem výstavy.

Sebou na popisnou přehlídku nezapomeňte vzít především:

  • originál průkazu původu psa
  • mezinárodní očkovací průkaz
  • potvrzení o zaplacení poplatku za popisnou přehlídku (platba na účet klubu, specifický symbol 0072018).

Klub si vyhrazuje právo změny místa či termínu popisných přehlídek v závislosti na počtu přihlášených jedinců. Mimo uvedené termíny může být popisná přehlídka konána na žádost majitele ve zdůvodněných, naléhavých případech .
Návrh složení komise a posuzovatele může být upraven podle časových možností jejích členů.

Termíny roku 2019

MVP Brno 2.2.2019
Posuzovatel: Jemelková
Komise: Machačová + 1

KV Ml. Boleslav 27.4.2019
Posuzovatel: Jemelková
Komise: Machačová, Šrůtová

KV Smržovka 3.8.2019
Posuzovatel: Jemelková
Komise: Machačová, Šrůtová

MVP Praha 30.11.2019
Posuzovatel: Jemelková
Komise: Šrůtová + 1

Pokyny k dokladům
v elektronické podobě

Kopie dokumentů, týkajících se chovu, zasílané klubu v elektronické podobě, je třeba naskenovat v dostatečném rozlišení a kvalitě.

Formát: jpg, pdf

Rozlišení skeneru: minimálně 150 dpi (tj. u formátu A4 výsledný rozměr cca 1200 x 1800 pixelů)

Nekvalitní, špatně čitelné kopie nemohou být akceptovány.

Nemáte-li možnost kvalitního skenování, zasílejte prosím veškeré doklady ve formě fotokopií klasicky poštou.