Přihlášky na popisnou přehlídku 

  • Waterley What A Hoot  (p)

Popisná přehlídka

Absolvování popisné přehlídky je v souladu s Bonitačním řádem jednou z podmínek pro zařazení tibetského teriéra do chovu. Provádí se ve věku minimálně 12 měsíců. 

Popisné přehlídky probíhají obvykle při vybraných výstavách v ČR po skončení posuzování v kruhu tibetských teriérů. Provádí je tříčlenná komise. Z popisné přehlídky se vyhotovuje zápis, jehož jeden exemplář obdrží majitel a druhý klub.

K popisné přehlídce se hlaste nejpozději tři týdny předem hlavní poradkyni chovu:
PhDr. Simona Jemelková, Tř. Svornosti 42, 779 00 Olomouc, tel. 603 570 834.
email: TTC.poradce@seznam.cz. (Žádost o popisnou přehlídku je možné poslat mailem.)

Formulář přihlášky k popisné přehlídce najdete ke stažení zde: ve formátu pdf / ve formátu doc

Popisné přehlídky se konají obvykle v rámci výstav, proto jste povinni dodržet  veterinární podmínky stanovené pořadatelem výstavy.

Sebou na popisnou přehlídku nezapomeňte vzít především:

  • originál průkazu původu psa
  • mezinárodní očkovací průkaz
  • potvrzení o zaplacení poplatku za popisnou přehlídku (platba na účet klubu, specifický symbol 0072020).

Klub si vyhrazuje právo změny místa či termínu popisných přehlídek v závislosti na počtu přihlášených jedinců. Mimo uvedené termíny může být popisná přehlídka konána na žádost majitele ve zdůvodněných, naléhavých případech .
Návrh složení komise a posuzovatele může být upraven podle časových možností jejích členů.

Termíny roku 2020

Vílanec 21.03.2020
ZRUŠENO

Ml. Boleslav 02.05.2020
ZRUŠENO

Smržovka 25.07.2020
Komise:

Mladá Boleslav 10.10.2020
Komise: 

Pokyny k dokladům
v elektronické podobě

Kopie dokumentů, týkajících se chovu, zasílané klubu v elektronické podobě, je třeba naskenovat v dostatečném rozlišení a kvalitě.

Formát: jpg, pdf

Rozlišení skeneru: minimálně 150 dpi (tj. u formátu A4 výsledný rozměr cca 1200 x 1800 pixelů)

Nekvalitní, špatně čitelné kopie nemohou být akceptovány.

Nemáte-li možnost kvalitního skenování, zasílejte prosím veškeré doklady ve formě fotokopií klasicky poštou.